رزرو بلیط
تاریخ بازی

پر کردن تمامی گزینه ها الزامی است -

ورودی ورزشگاه فقط با ارائه بلیط الکترونیکی صورت می پذیرد -

همراه داشتن رسید بلیط و یا پیام دریافتی الزامی می باشد -

همراه داشتن کارت شناسایی الزامی می باشد

جهت ورود به ورزشگاه نیم ساعت قبل از شروع مسابقات در محل حضور داشته باشید

تمامی حقوق این سامانه متعلق به کانون آگهی و تبلیغات اهید میباشد